THE OFFICIAL WEBSITE OF ZILLA PARISHAD SOLAPUR
AN ISO-9001:2008 CERTIFIED ORGANISATION
 
 
Whats New
e-Governance
NHM मानसिक स्वास्थ कार्यक्रम आणि डायलेसिस युनिट मधील पदाची पदभरती
आरोग्य विभाग सोलापूर येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मधील विविध यॊजनेतील रिक्त पदाची पदभरती
सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा निकाल 2018
MSRLM कंत्राटी पदभरती ऑनलाईन फॉर्म भरणे व फी भरणे करीता मुदतवाढ देणे बाबत.

जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष,msrlm, सोलापूर अंतर्गत कंत्राटी पदभरती जाहिरात

  NRDWP मुलभूत सुविधा माहिती
10% ग्रामपंचायत कर्मचारी जेष्ठता यादी-2018
  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम